Naš tim

fotka za katalog_MG_0726

dr Maja Ilić

Vlasnik Ordinacije
Magistar Veterinarskih Nauka

Diplomirani Veterinar
Stipendista Srpske Aakademije Nauka i Umetnosti
Magistar Kliničke Patologije i Terapije Životinja – polje Kliničke Farmakologije
Magistar Medjunarodnih Odnosa – polje Proces Medjunarodnih Pregovora

Iskustvo i fokus rada u oblasti veterinarske medicine:
– Preventiva
– Dijagnostika i Terapija internih bolesti pasa i mačaka
– Dijagnostika i Terapija urgentnih stanja malih životinja
– Dijagnostika i Terapija kompleksnih stanja malih životinja
– Klinička farmakologija kod specifičnih i kompleksnih stanja i bolesti pasa i mačaka
– Kompleksna Dermatološka stanja
– Endokrinologija (sa fokusom na Dijabetična stanja)

Medjunarodno iskustvo u oblasti veterinarske medicine:
– Sedište Ujedinjenih Nacija u Ženevi – rad na medjunarodnim programima
– Ujedinjene Nacije – Dijagnostika i Lečenje pasa za razminiravanje u okviru programa UNOPSa na severu Iraka.
– Ujedinjene Nacije – Projekat mera za uspostavljanje adekvatnih zoo-higijenskih uslova za držanje pasa za razminiravanje i organizacije veterinarske ambulante sa adekvatnim uslovima za kvalitetnu i blagovremenu preventivu i terapiju bolesti pasa u okviru Programa UNOPSa za razminiravanje uz upotrebu pasa, na severu Iraka.
– Ujedinjene Nacije – Formiranje i praćenje veterinarskog projekta preventive i terapije bolesti životinja u delu ratne zone u Istocnoj Bosni.
– Ujedinjene Nacije – Formiranje i praćenje programa “prevention of transboundary disease transmition” – projekat programa mera prevencije širenja virusne groznice rečnih pacova kod preseljenja izbeglica povratnika iz izbegličkih kampova iz Siera Leonea ka Liberiji, uključujući mere pri pripremi i kontroli vozila, robe, stoke i ljudi pre utovara, pri utovaru, dez-barijere na izlaznim tačkama iz kampova i graničnim prelazima, kao i “post-arrival” kontrole – u okviru programa UNHCRa za Zapadnu Afriku.
– Tretiranje urgentnih stanja pasa i mačaka diplomatskog kora u Iraku

Jezici: srpski, engleski i francuski

dr. Bratislav Stanković

Diplomirani Veterinar
Specijalista Hirurgije, ortopedije i oftalmologije

Sve hirurške intervencije u ambulanti radi dr Bratislav Stanković

drbane

dr. Branislav Pešut

Doktor Veterinarske Medicine

Iskustvo u oblasti veterinarske medicine i fokus rada u ambulanti:
– Preventiva
– Dijagnostika i Terapija internih bolesti pasa i mačaka
– Dijagnostika i Terapija urgentnih stanja pasa i mačaka
– Dijagnostika i Terapija bolesti egzotičnih životinja
– Ultrazvučna i Radiološka Dijagnostika
– Hirurgija
– Ortopedija
– Porodiljstvo kuja i mačaka
– Neurologija
– Kardiologija
– Endokrinologija (sa fokusom na hormonska stanja i poremećaje)
– Parazitologija

Jezici: srpski, engleski, ruski