Usluge ambulante:

preventiva-n

Preventiva / Vakcinacije

 • Preventiva protiv ekto i endo parazita
 • Vakcinacija protiv besnila
 • Vakcinacije protiv zaraznih bolesti
 • Saveti u vezi držanja, higijene i ishrane zdravih životinja
preventiva

Dijagnostika i terapija internih bolesti i patoloških stanja

 • Internistički pregledi
 • Laboratorijska dijagnostika
 • Ultrazvučna dijagnostika
 • Gastroenterologija
 • Otorinolaringologija
 • Pulmologija
 • Urologija
 • Endokrinologija
 • Kardiologija
 • Poremećaji metabolizma
 • Psiho-somatski poremećaji
 • Saveti u vezi pravilnog držanja, higijene, nege i ishrane bolesnih životinja.
analize

Laboratorijske analize

Naše dve kompaktne ambulantne laboratorije omogućavaju nam da odmah po uzimanju uzorka, i to u roku od 15 minuta imamo dostupne rezultate, što znatno olakšava i ubrzava preciznu dijagnostiku.

Rezultati svake analize se registruju i čuvaju za svakog pojedinačnog pacijenta odvojeno, što olakšava praćenja promena u odnosu na prethodne rezultate iste jedinke.

1. Hematoloske analize
2. Biohemijske analize
– Opšti ili specifični biohemijski profil pri inicijalnoj dijagnostici
– Analize i praćenje specifičnih odabranih biohemijskih parametara krvi u odnosu na stanje ili specifično oboljenje životinje.

U saradnji sa referentnim laboratorijama:
3. Mikrobiološke analize (sa antibiogramom i antimikogramom)
4. Parazitološke analize – ekto- i endo- paraziti
5. Patohistološke analize kod sumnji na maligne promene

analize

Ultrazvučna dijagnostika

Ambulanta poseduje Aparat za Ultrazvučnu dijagnostiku najnovije generacije, sa najsavremenijim i preciznim sondama, što omogućava dijagnostiku koja je adaptirana u odnosu na karakteristike svake pojedinačne životinje i konkretne dijagnostičke potrebe.

hirurgija

Hirurgija

 • Ortopedska hirurgija
 • Abdominalna hirurgija
 • Torakalna hirurgija
 • Neurohirurgija
 • Ginekološka hirurgija
 • Sterilizacije i kastracije
 • Onkološka hirurgija (tumori/ canceri)
 • Vaskularna hirurgija
 • Maksilofacijelna hirurgija
 • Stomatološka hirurgija
 • Oftalmološka hirurgija
ortopedija

Ortopedija

 • Ortopedska dijagnostika (uključujući kongenitalna stanja i poremećaje)
 • Konzervativna Ortopedska terapija
 • Korektivna Ortopedija
 • Ortopedska hirurgija
ginekologija

Ginekologija i porodiljstvo

 • Saveti u vezi polnog razvoja, života i parenja životinja
 • Sterilizacije i kastracije
 • Ultrazvučna dijagnostika graviditeta
 • Praćenje trudnoće životinja
 • Porodiljske intervencije
 • Pomoć i saveti pri porođaju
 • Ultrazvučna dijagnostika patoloških stanja
 • Ginekološka hirurgija
 • Onkološka hirurgija (tumori/ canceri)
dermatologija

Dermatologija

 • Dermatološki pregledi
 • Dijagnostika i terapija ektoparazita
 • Mikrobiološka i mikološka dijagnostika u cilju postavljanja precizne dijagnostike
 • Dermatološka terapija
 • Preventiva infestacije ekto- i endo- parazitima
 • Higijena, držanje i ishrana životinja sa dermatološkom problemima ili manifestacijama
neurologija

Neurologija

 • Neurološki pregledi
 • Lečenje i otklanjanje uzroka neuroloških poremećaja
 • Preventiva napredovanja neuroloških oboljenja i stanja
stomatologija

Stomatologija

 • Stomatološki pregledi i dijagnostika
 • Otklanjanje zubnog kamenca
 • Ekstrakcija zuba
 • Oralna higijena
 • Saveti u vezi održavanja oralne higijene i ishrane životinja preventivno
 • Saveti u vezi održavanja oralne higijene i ishrane životinja u okviru terapijskih tretmana i hirurških intervencija
oftamologija

Oftamologija

 • Oftalmološki pregledi i dijagnostika
 • Mikrobiološke, mikološke i parazitološke analize u cilju postavljanja precizne dijagnostike
 • Oftalmološka dijagnostika i terapija
 • Oftalmološka hirurgija
dijagnostika

Putovanje sa ljubimcem – dokumentacija, saveti i priprema